Hải Sản Đông Lạnh

Cá Cơm

Cá Cơm

Giá cũ: 300.000đ
Giá khuyến mại: 260.000đ
Cá Cơm Trọng lượng: Xuất xứ: Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Cá Thu

Cá Thu

Liên hệ
Cá Thu Trọng lượng: Xuất xứ: Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Mắm Còng

Mắm Còng

Liên hệ
Mắm Còng Trọng lượng: Xuất xứ: Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Mực trứng

Mực trứng

Liên hệ
Mực trứng Trọng lượng: Xuất xứ: Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Hàu Đá

Hàu Đá

Liên hệ
Hàu Đá Trọng lượng: Xuất xứ: Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Còn hàng Xem thêm
Còng Gió

Còng Gió

Liên hệ
Còng Gió Trọng lượng: Xuất xứ: Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Còn hàng Xem thêm
Dã Tràng

Dã Tràng

Liên hệ
Dã Tràng Trọng lượng: Xuất xứ: Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Còn hàng Xem thêm

Hải Sản Tươi Sống

Ngao Nâu Sạch

Ngao Nâu Sạch

Giá cũ: 27.000đ
Giá khuyến mại: 22.000đ
Ngao Nâu Sạch Trọng lượng: 1 Xuất xứ: Nam Định Quy cách: kg Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Ngao Sạch Giao Thủy

Ngao Sạch Giao Thủy

Giá cũ: 25.500đ
Giá khuyến mại: 20.000đ
Ngao Sạch Giao Thủy Trọng lượng: 1 Xuất xứ: Nam Định Quy cách: kg Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Ngao Trắng

Ngao Trắng

Giá cũ: 18.000đ
Giá khuyến mại: 13.000đ
Ngao Trắng Trọng lượng: 1 Xuất xứ: Nam Định Quy cách: kg Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Ngao Vàng

Ngao Vàng

Giá cũ: 150.000đ
Giá khuyến mại: 120.000đ
Ngao Vàng Trọng lượng: 1 Xuất xứ: Nam Định Quy cách: kg Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm
Cua Biển

Cua Biển

Giá: 450.000đ
Cua Biển Trọng lượng: Xuất xứ: Giao Thủy Quy cách: Chức năng: Trạng thái: Hết hàng Xem thêm

Tin Tức

Design by WonderAds.

Chăm sóc KH: 0913925468